EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL

Jak postupovat?

Kontaktujte nás
Zajistíme odtah
Vozidlo odhlásíme

Odpovědnost za životní prostředí

Naše firma je hrdá na to, že nabízí ekologické likvidace vozidel v Praze a okolí, která klade důraz na ochranu životního prostředí. Jsme si plně vědomi negativních dopadů, které mohou nevhodně likvidovaná vozidla mít na přírodu a naše společnost se zavazuje přispět k jejich minimalizaci.

Ekologická likvidace vozidel

Tříděné materiály jsou následně odeslány ke zpracovatelům, kde probíhá jejich recyklace. Ocelové a hliníkové části se tavicím procesem přeměňují zpět na suroviny pro výrobu nových výrobků. Sklo a plasty se také recyklují a používají se jako suroviny pro různé produkty.

Dokumentace a evidence

Celý proces likvidace vozidla by měl být řádně dokumentován. Zahrnuje to například evidenci přijetí vozidla, potvrzení o likvidaci nebezpečných látek, certifikáty recyklace a další relevantní dokumenty. Tímto způsobem je možné sledovat, že celý proces byl proveden v souladu s předpisy a normami.

Adresa:

Na Boleslavce 278
Praha 8

Email:

darocar@seznam.cz

Tel. číslo

+420 735 013 542
+420 731 522 250